שוורץ יוחאי - ניהול פרוייקטים
בונה לך שקט נפשי
בקרו אותנו בפייסבוק

 

השיטה והדרך

 

             התקשרות וייעוץ

 
במהלך הייעוץ יינתן הסבר על הדרך וצורת הבניה, צורת ההתקשרות עם הקבלנים ודרך הטיפול ביועצים.

(אדריכל, מהנדס, יועצי מיזוג, אינסטלציה וכו'). כמו כן יימסרו למשרד כלל התוכניות הקיימות לאותו המועד,

לשם עיון והכנת מסגרת לתקציב.

 

 

             בניית מסגרת תקציבית

 

שלב א'  בפרוייקט הוא בניית תקציב. מסגרת התקציב היא תוכנית המפרטת את כלל הפעילויות הקשורות

בהקמת המבנה, כמו כן את שכר היועצים והעלויות הנוספות החלות על הפרוייקט, כגון אגרות, היטלים וכו'.

 

 

                 קשר עם היועצים (האדריכל, המהנדס וכו')

נשמר הקשר ההדוק עם היועצים באמצעות זימונם לביצוע פיקוח עליון  על העבודות המבוצעות בפרוייקט.

כמו כן, מקפיד המשרד לשמור על קשר עם היועצים לצורכי תיאום, התכנון והביצוע.

 

 

                 מכרזים - קבלנים ובעלי מקצוע

 

כלל הפעילויות בפרוייקט מתחלקות לשתיים:

 

א.המוצרים ועבודות עיקריות בבניין כגון בניית השלד, טיח, גג רעפים, עבודות אינטלציה, עבודות חשמל,

מיזוג ומערכות מיגון. מופקים מכרזים מסודרים לשלושה קבלנים ומעלה. לאחר קבלת הצעות המזמין מקבל
טבלת השוואה מסודרת, המאפשרת לו לבחור את הקבלן שברצונו להעסיק. בכל מקרה באם אין הנחייה
מפורשת, בחירת הקבלנים ואישורם נעשית ע"י המזמין. המשרד משמש כעזר מקצועי המאפשר למזמין לבחור

את הקבלן הטוב ביותר במחיר הנמוך ביותר, במועד ביצוע העבודה.

 

ב. ביצוע עבודות הדורש בעלי מקצוע יחודיים, המשרד ממליץ לעבוד עם בעל מקצוע מתוך מאגר בעלי המקצוע
הקיים במשרד. המחירים בדר"כ הם במחירי השוק. אין המשרד מחפש בביצוע עבודות ספציפיות כגון ריצוף,

חיפוי, צבע וגבס בעלי מקצוע זולים, אלא בעלי מקצוע בעלי יכולות גבוהות - במחיר נמוך ככל האפשר.

 

 

                  כיצד אתה הופך לקבלן של עצמך

יצירת החיבור בין הפעילויות הכוללות את מעטפת הבניין (שלד, איטום מרתפים, טיח פנים, טיח חוץ וגג רעפים)

גורמת למצב בו קבלן השלד משרת את הבניין עד לגמר תיקוני הטיח מעל הפנלים (השלב הסמוך לכניסה לבית).

חיבור פעילויות זה יוצר מצב של שילוב אינטרסים אצל הקבלן ואצל המזמין. בדרך זו הופך הקבלן לקבלן משנה של

הלקוח, כמו שאר קבלני המשנה המשרתים את המזמין.

 

 

                  פיקוח במהלך העבודה

 מהלך ביצוע העבודות מפוקח בקביעות 3-5 פעמים בשבוע, והכל על פי קצב הביצוע, הצורך והעניין.

 

 

                  מעקב אחרי התקציב

במועד חודש לאחר תחילת עבודות הקבלן ולפחות אחת לחודש, המזמין מעביר למפקח את ריכוז הוצאותיו.

המפקח ממיין את החומר ומכין טבלת מעקב של התקדמות ההוצאה על ביצוע העבודות.

 

 

                 לוחות זמנים

במועד תחילת עבודות הקבלן, מכין המפקח לוח זמנים על תוכנת M.S. PROJECT. לוח זמנים זה עוקב,
באופן סדיר אחר התקדמות הביצוע.

 

 

                 גמר וטופס 4

לאחר התקנת האלומיניום ( חלונות ודלתות) וסגירת הבניין, יחל הטיפול בהוצאת טופס 4 (אישור איכלוס)

וטופס 5 (תעודת גמר). הטיפול נעשה באופן מסודר ומורוכז ע"י המשרד, שמכין את כל המסמכים ללקוח

לשם הגשתם לוועדה המקומית לבנייה.

 

 

                 ליווי בשנת בדק

בין תום עבודות הבנייה וכניסת המבנה למסגרת האחריות, קיימת על פי חוק מכר דירות "שנת בדק" שבמהלכה

מלווה המפקח את המזמין ומסייע במתן מענה לכל בעיה שצצה, מדריך ומנחה את מזמין העבודה על דרך הפעולה

שיש לנקוט בהתגלות תקלה או צורך מסויים.

 

 

 

שוורץ יוחאי - ניהול פרויקטים בע"מ 
ההגנה 3/2 פרדס חנה ו מיקוד: 37022 ו טלפון: 04-6230883 ו פקס: 04-6230061 ו נייד: 054-2321200 ו דוא"ל: yohay.shwartz@gmail.com

הפעל נגישות

בניית אתרים